Lộ ốp lưng Galaxy S8 cho thấy cảm biến vân tay đặt ở mặt sau?

Lộ ốp lưng Galaxy S8 cho thấy cảm biến vân tay đặt ở mặt sau?

Dựa vào thông tin từ một tờ báo Ấn Độ, bộ case của Galaxy S8 đã được đăng tải cho thấy cảm biến vân tay sẽ được tích hợp ở mặt sau điện thoại.