Thông tin mới nhất về iPhone 8 trong năm 2017 !

Thông tin mới nhất về iPhone 8 trong năm 2017 !

Liệu Apple sẽ có một dòng iPhone với thiết kế mới hoàn toàn hay chỉ một chiếc iPhone duy nhất sẽ nhận được thiết kế mới từ Apple, trong khi những chiếc iPhone còn lại tiếp tục duy trì mẫu thiết kế từ năm trước?