iPhone 8 có thiết kế như thế nào? - iPhone 8 design by Apple

iPhone 8 có thiết kế như thế nào? - iPhone 8 design by Apple

iPhone 8 có thiết kế như thế nào? - iPhone 8 design by Apple? - iPhone 8のように設計されていますか? iPhone 8 or iPhone 10th or iPhone 2017 Disign by Apple

iPhone 8 sẽ có sạc không dây ?

iPhone 8 sẽ có sạc không dây ?

Apple tham gia Liên minh Năng lượng Không Dây, làm nóng lời đồn về sạc không dây trên thế hệ iPhone tiếp theo - iPhone 8.

iPhone 8 có thiết kế pin chữ L: thời lượng Pin tăng đáng kể !

iPhone 8 có thiết kế pin chữ L: thời lượng Pin tăng đáng kể !

Mặc dù công nghệ pin lithium-ion chưa có đột phá, nhưng Apple vẫn có thể tăng thời lượng sử dụng pin của iPhone 8 lên đáng kể.

Xem tất cả (4)