Đăng kí bằng sáng chế Camera kép, Samsung sẽ dùng trên Galaxy Note 8?

Đăng kí bằng sáng chế Camera kép, Samsung sẽ dùng trên Galaxy Note 8?

Mới đây, Samsung đã đăng kí bản quyền bằng sáng chế Camera kép, theo dự đoán sẽ được tích hợp trên Galaxy Note 8?