Đánh giá Galaxy A9 Pro: Pin cực trâu

Đánh giá Galaxy A9 Pro: Pin cực trâu

Android với đặc thù "cái gì cũng có" nên thường sẽ có rất nhiều thứ để bạn trải nghiệm và giải trí. Dần dần số lượng app và game tăng lên nên người ta làm cho màn hình to ra để xài đã hơn...