Hình thức thanh toán - BVTmobile

Khách hàng tại Tp Hồ Chính:

 • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

   

 • Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng

 • Thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản trước

 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

 

Khách hàng ở các thành phố/tỉnh khác:

 • Thanh toán bằng cách chuyển khoản:

- Chủ TK: Phạm Thị Nguyệt Trâm

 1.  Ngân hàng ViettinBank: 101010008332281
 2.  Ngân hàng VIB: 643704060005384
 3.  Ngân hàng Đông Á: 0101055731
 4.  Ngân hàng SacomBank: 060055981798
 5.  Ngân hàng VîetcomBank: 0071004802816
 6.  Ngân hàng AgriBank: 6200205338559
 • Thanh toán trực tuyến qua Bảokim, Paypal

 

Khách hàng ở nước ngoài:

 • Thanh toán trực tuyến qua Bảokim, Paypal