Hình thức thanh toán - BVTmobile

Khách hàng tại Tp Hồ Chính:

 • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

   

 • Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng

 • Thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản trước

 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

 

Khách hàng ở các thành phố/tỉnh khác:

 • Thanh toán bằng cách chuyển khoản

   

 • Thanh toán trực tuyến qua Bảokim, Paypal

 

Khách hàng ở nước ngoài:

 • Thanh toán trực tuyến qua Bảokim, Paypal

MUA IPHONE 7 & 7+ TRẢ GÓP